ZASADY MĄDROŚCI

 

KS. FRANCISZEK DE SALAZAR SI

 

DOKTOR UNIWERSYTETU W ALCALA

 

––––––

 

Podług XV edycji

 

francuskiego tłumaczenia, dokonanego z XIII edycji oryginału

 

na język polski przełożone

 

––––––––

 

SPIS RZECZY

 

Przedmowa

 

I. O ostatecznym końcu człowieka

 

Zasady

 

Rozmyślania

 

II. O ohydnej złości grzechu uważanego w nim samym

 

Zasady

 

Rozmyślanie

 

III. O wielkości i okropności grzechu uważanego w swych skutkach

 

Zasady

 

Rozmyślania

 

Modlitwa do Najświętszej Panny

 

Modlitwa do Pana Jezusa

 

Modlitwa do Ojca Niebieskiego

 

IV. O śmierci

 

Zasady

 

Rozmyślanie

 

Modlitwa do Najświętszej Panny

 

V. O sądzie szczegółowym

 

Zasady

 

Rozmyślanie

 

VI. O Piekle (nowość)

 

Zasady

 

Rozmyślanie

 

VII. O sądzie ostatecznym

 

Zasady

 

Rozmyślanie

 

VIII. O Niebie

 

Zasady

 

Rozmyślanie

 

IX. O królestwie Chrystusa Pana naszego

 

Wstęp

 

Zasady

 

Rozmyślanie

 

X. O obiorze stanu życia

 

Wstęp

 

Zasady – o obiorze stanu życia

 

Zasady do obioru stanu życia służące

 

Rozmyślanie

 

XI. Nauka o spowiedzi tak szczegółowej jak generalnej

 

Nauka o żalu za grzechy

 

Przyczyny żalu

 

XII. Rozmyślanie przed Komunią św.

 

XIII. Rozmyślanie po Komunii

 

–––––––––––

 

 

Zasady mądrości. Przez X. Franciszka de Salazar, Doktora uniwersytetu w Alcala, kapłana Tow. Jez. Podług XV. edycyi francuskiego tłumaczenia, dokonanego z XIII. edycyi oryginału, na język polski przełożone. We Lwowie. NAKŁADEM X. O. HOŁYŃSKIEGO. Z drukarni Ludowej pod zarządem St. Baylego. 1876, str. X+206. Za zezwoleniem władzy duchownej. (1)

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

Przypisy:

(1) Por. 1) O. Mikołaj Łęczycki SI, Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych.

 

2) O. Maurycy Meschler SI, Dar Zielonych Świąt. Rozmyślania o Duchu Świętym.

 

3) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli (Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole).

 

4) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica.

 

5) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

6) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

7) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

8) Jan kard. Bona OCist., a) O rozpoznawaniu duchów. b) Przewodnik do nieba. c) Droga do nieba. d) Manuductio ad coelum, medullam continens Sanctorum Patrum, et veterum philosophorum. e) Opuscula ascetica selecta. f) Strzeliste akty wiary. g) Feniks odrodzony czyli Ćwiczenia duchowne.

 

9) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

11) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

12) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

14) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

 

15) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

16) Ks. Jan Berthier, Książka dla wszystkich.

 

17) O. Gabriel Paláu SI, Katolik uczynkiem i prawdą.

 

18) O. Marcin Rubczyński OCarm., Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie, czyli Rekolekcje dla osób zakonnych.

 

19) Ks. Antoni Chmielowski, a) Rozmyślania o pokucie i jej warunkach. b) Kwiateczki duchowne Ludwika Blozjusza, czyli nauki i rady do pobożnego życia chrześcijan. c) Maksymy świętego Ignacego. d) Homilie na niedziele i święta całego roku.

 

(Przyp. od red. Ultra montes).

 

Ks. Franciszek de Salazar SI, Zasady mądrości

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVIII-MMXXI, Kraków 2018-2021

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: