GŁOS PANA

kruszącego cedry libańskie

 

czyli

 

REKOLEKCJE

dla osób zakonnych

 

O. MARCIN RUBCZYŃSKI S. T. D.

Z ZAKONU KARMELITAŃSKIEGO D. O.

 

––––––––––

 

TRZYDNIOWE REKOLEKCJE

DLA OSÓB ŚWIECKICH

(dla nawracających się)

 

 

Przygotowanie do rozmyślania

 

Wstępne rozmyślanie: O dobrodziejstwie stworzenia

 

DZIEŃ I. Rozmyślanie I. O końcu, dla którego człowiek jest stworzony

 

Czytanie I. O próżności świata

 

Rozmyślanie II. O grzechach

 

Czytanie II. O unikaniu towarzystwa nieodpowiednich osób

 

Rozmyślanie III. O pilnym staraniu około duszy

 

DZIEŃ II. Rozmyślanie I. Jako człowiek powinien zawsze pamiętać na śmierć

 

Czytanie I. Człowiekowi nie należy oddawać się próżnowaniu

 

Rozmyślanie II. O złej śmierci

 

Czytanie II. O naśladowaniu Świętych

 

Rozmyślanie III. O sądzie

 

DZIEŃ III. Rozmyślanie I. O piekle

 

Czytanie I. O wzajemnej miłości

 

Rozmyślanie II. O wieczności

 

Czytanie II. O wytrwałości w postanowieniach

 

Rozmyślanie III. O niebie

 

Końcowe rozmyślanie: O łaskach i dobrodziejstwach Boskich

 

–––––––––––

 

 

X. Marcin Rubczyński S. T. D. z Zakonu Karmelitańskiego D. O., Głos Pana kruszącego cedry libańskie, czyli Rekolekcje dla osób zakonnych. Wydanie trzecie. Na większą chwałę Bożą i pożytek nieśmiertelnych dusz na nowo opracował Br. Alfons-Maria od Ducha Św. O. C. D., Kraków 1940. WYDAWNICTWO "GŁOSU KARMELU", ss. 551; 35; 36-41; 51-57; 42-51; 68-74; 286-297; 105-111; 155-160; 302-311; 173-179; 345-357; 199-204; 217-222; 389-402; 235-241; 441-449; 243-248; 297-302. Całość (dziesięciodniowe rekolekcje zakonne) str. 564. (1)

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

NIHIL OBSTAT

 

Fr. Franciscus a Visitatione B. M. V.

provincialis

 

L. S.

 

NIHIL OBSTAT

 

X. Karol Kozłowski

 

Cracoviae, 10. III. 1939

 

 

L. 2007/39

 

POZWALAMY DRUKOWAĆ

 

Z Książęco-Metropolitalnej Kurii

 

Kraków, dnia 13. III. 1939

 

† Adam Stefan

 

L. S.

 

X. Stefan Mazanek

kanclerz

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Przypisy:
(1) Por. 1) O. Marcin Rubczyński OCarm., Głos Pana kruszącego Cedry Libańskie, czyli Rekolekcje dla osób zakonnych.

 

2) Tomasz à Kempis, De imitatione Christi. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa.

 

3) O. J. Petitdidier SI, Ćwiczenia duchowne według normy św. Ignacego Loyoli (Exercitia spiritualia juxta normam sancti Ignatii Loyole).

 

4) Św. Alfons Maria Liguori, a) O wielkim środku modlitwy do dostąpienia zbawienia i otrzymania od Boga wszystkich łask, jakich pragniemy. b) Myśli pobożne. c) Uwielbienia Maryi (De Mariae gloriis). d) Doskonałość chrześcijańska według nauk i pism św. Teresy. e) Opera dogmatica.

 

5) O. Tilmann Pesch SI, Chrześcijańska filozofia życia.

 

6) Abp Emil Guerry, Kodeks Akcji Katolickiej.

 

7) Ks. Alfons Rodriguez SI, O doskonałości chrześcijańskiej.

 

8) O. Maurycy Meschler SI, Trzy podstawy życia duchowego.

 

9) O. Fryderyk William Faber, Postęp duszy, czyli wzrost w świętości.

 

10) O. Jan Tauler OP, Ustawy duchowe. Dzieło z XIV wieku.

 

11) Ks. Wawrzyniec Scupoli, Utarczka duchowa czyli nauka poznania, pokonania samego siebie, i dojścia do prawdziwej doskonałości chrześcijańskiej.

 

12) O. Brunon Vercruysse SI, Przewodnik prawdziwej pobożności czyli nowe praktyczne rozmyślania na każdy dzień roku o życiu Pana Naszego Jezusa Chrystusa.

 

13) OO. Redemptoryści, Książka Misyjna (modlitewnik).

 

14) Ks. Courbon, Życie w obecności Bożej.

 

15) Bp Karol Ludwik Gay, Sufragan Diecezji Poitiers, Wykład tajemnic Różańca świętego.

 

(Przypisy od red. Ultra montes).

 

( PDF )

  


© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMVIII-MMX, Kraków 2008-2010

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: