POKÓJ DUSZY

 

ŚW. PIOTR Z ALKANTARY

 

z angielskiego na język polski przełożył

 

O. BERNARD ŁUBIEŃSKI

 

ze Zgromadzenia

OO. Redemptorystów w Mościskach

 

––––––––

 

ROZDZIAŁ V

 

Jak dusza powinna być od wszystkiego oderwaną, żeby Bóg w niej mógł działać

 

Nie zdołasz nigdy dostatecznie ocenić wartości twej duszy, bo ona jest ulubionym przybytkiem Bożym. Ceń ją tak wysoko żeby się oburzyć z pogardą na wszystko, co by chciało twoją duszę zająć i oszpecić.

 

Z nieograniczoną nadzieją i z najwyższym utęsknieniem wyglądaj przyjścia twego Pana, który pragnie znaleźć twą duszę dobrze usposobioną, tj. wolną od wszelkich obcych myśli, pragnień, żądz i dążności. Bez porady spowiednika nie obmyślaj sobie własnym rozumem krzyżów do zniesienia dla Boga; niech Sam Pan Bóg rozrządza, co masz dla Niego cierpieć i jak Jemu się spodoba. Nie to masz czynić, co tobie się spodoba, lecz niech Bóg w tobie to uczyni, co Jemu się podoba.

 

Niechże wola twoja będzie ze wszech miar swobodną, a serce niczym nie zajęte. Nie pragnij żadnej rzeczy więcej nad inną. A jeśli się ku czemu innemu wola twoja skłania, to staraj się tak być zawsze usposobionym wewnętrznie, że chociażby inaczej wypadło, a nie jak ty chcesz, przyjmiesz to z równym spokojem i zadowoleniem.

 

Prawdziwa wolność na tym polega: aby się do niczego nie przywiązywać, od niczego nie być zależnym, o niczym nie uprzedzać się. Pan Bóg cuda działa w duszach; ale tylko w duszach tak oderwanych, tak rzec by można osamotnionych.

 

Na takiej błogosławionej pustyni mogą się wznosić dopiero mury Jeruzalem! O rozkoszna samotności! O słodkie wygnanie! milsze nad wszelką ojczyznę, nad wszelkie przyjaźnie ludzkie. Bóg Sam w tobie upodobanie znajduje. "I rozkazał im, aby nic w drogę nie brali". – "Rozzuj buty z nóg twoich, miejsce bowiem, na którym stoisz ziemia święta jest". – "A żadnego w drodze nie pozdrawiajcie". – "Niech umarli grzebią swe umarłe". – Ty dążysz do krainy żyjących, nie bierz ze sobą nic śmiertelnego w tę drogę.

 

–––––––––––

 

 

Pokój duszy, przez św. Piotra z Alkantary. Z angielskiego na język polski przełożył O. Bernard Łubieński ze Zgromadzenia OO. Redemptorystów w Mościskach. Kraków. NAKŁADEM OO. REFORMATÓW. DRUKARNIA EUG. I Dr. KAZ. KOZIAŃSKICH. 1909, ss. 18-20.

 
© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMX, Kraków 2010

Powrót do spisu treści dzieła
św. Piotra z Alkantary
pt.

Pokój duszy

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: