PIĘKNOŚĆ OBRZĘDÓW

 

KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO

 

opracował

 

podług niemieckiego dzieła G. Rippla i podług Rytuału Piotrkowskiego

 

KS. JÓZEF KROŚNIŃSKI

 

proboszcz w Zassowie

 

––––––––––

 

 

Piękność obrzędów Kościoła katolickiego (djvu, 26.6 Mb)

 

Program do otwierania plików djvu: DjVuBrowserPlugin.exe (exe, 15.4 Mb) 

 

–––––––––––

 

 

Piękność obrzędów Kościoła katolickiego. Opracował podług niemieckiego dzieła G. Rippla i podług Rytuału Piotrkowskiego Ks. Józef Krośniński, proboszcz w Zassowie. Nakładem autora. Drukiem Józefa Pisza w Tarnowie. 1905 (1912), str. 271. (1)

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Ks. Kazimierz Naskręcki, a) Liturgika, czyli wykład obrzędów kościelnych w krótkim zarysie. b) Credo. Krótkie nauki o prawdach wiary katolickiej. c) Dekalog. Krótkie Nauki o Przykazaniach. d) Życie nadprzyrodzone. Krótkie nauki o Sakramentach świętych i modlitwie.

 

2) Ks. Alojzy Jougan, Liturgika katolicka czyli wykład obrzędów Kościoła Katolickiego.

 

3) Ks. Piotr Skarga SI, a) Nauki o Przenajświętszym Sakramencie. b) Nauki o Sakramentach Chrztu, Bierzmowania, Pokuty, Ostatniego Pomazania, Kapłaństwa i Małżeństwa. c) Przy ślubie małżeńskim namowa kapłańska do oblubieńców.

 

4) Ks. Mikołaj Gihr, Ofiara Mszy świętej. Wykład dogmatyczny, liturgiczny i ascetyczny dla duchowieństwa i świeckich.

 

5) Abp Romuald Jałbrzykowski, U źródeł sakramentalnych łaski i miłości Bożej (wydanie pierwsze).

 

6) Ks. Edward Górski, Księga Psalmów. Tekst i komentarz.

 

7) Abp Szymon Kozłowski, Wykład nauki chrześcijańskiej rzymskokatolickiego Kościoła. O ofierze Mszy świętej.

 

8) Ks. Jan Kurczewski, Wykład Przenajświętszej Ofiary Mszy świętej w 30 naukach niedzielnych.

 

9) Abp Piotr Mańkowski, Po naszemu. Pamiętnik liturgisty.

 

10) Ks. Zygmunt Golian, Sto rozmyślań o Przenajświętszym Sakramencie na tle Pisma Świętego.

 

11) Sac. Vincentius Smoczyński, Manuale quotidianum continens preces ante et post Missae Sacrificium atque alias preces ad usum Sacerdotum.

 

12) Ks. Antoni Noszewski, Liturgia rzymska.

 

13) Abp Stanisław Karnkowski, Prymas Polski, Kazania o chwalebnej Eucharystii.

 

14) Ks. Tomasz Kowalewski, Liturgika, czyli Wykład obrzędów Kościoła katolickiego.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)

Cracovia MMXVI, Kraków 2016

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: