Ojców Naszych

 

WIARA ŚWIĘTA

 

(mały katechizm)

 

KS. ZYGMUNT CHEŁMICKI

 

–––––

 

TREŚĆ

 

Pacierz

 

Streszczenie Ojców naszych Wiary Świętej

 

CZĘŚĆ PIERWSZA. O Wierze

 

CZĘŚĆ DRUGA. O Przykazaniach

 

CZĘŚĆ TRZECIA. O Łasce

 

–––––––––

 

 

Ojców Naszych Wiara Święta. Katechizm przystępnie wyłożony i przykładami objaśniony. Przejrzał, poprawił i streszczeniem uzupełnił Ks. Zygmunt Chełmicki. Wydanie nowe. Warszawa [1906], ss. 7-38. (Pominięto Sposób służenia do Mszy Świętej oraz Katechizm na ss. 39-353). (1)

 

Tekst modlitw w języku łacińskim za: Catechismus Catholicus. Cura et studio Petri Cardinalis Gasparri concinnatus. Sexta editio. Typis Polyglottis Vaticanis MDCCCCXXXI, ss. 21-22.

 

(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono).

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Pozwolenie Władzy Duchownej:

 

Approbatur.

 

Varsaviae, die 5/18 Maii 1901 anni.

 

Judex Surrogatus

 

Canonicus Metropolitanus

 

Leopoldus Łyszkowski.

 

Secretarius R. Lasocki.

 

N. 2471.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Przypisy:

(1) Por. 1) Św. Robert kard. Bellarmin SI, Katechizm mniejszy czyli Nauka Chrześcijańska krótko zebrana.

 

2) Św. Robert kard. Bellarmin SI, Wykład nauki chrześcijańskiej (katechizm większy).

 

3) S. Robertus Cardinalis Bellarminus SI, Doctor Ecclesiae, Catechismus, seu: Explicatio doctrinae christianae.

 

4) S. Petrus Canisius SI, Doctor Ecclesiae, Catechismus maior seu Summa doctrinae christianae.

 

5) Św. Pius V, Papież, Katechizm Rzymski według uchwały świętego Soboru Trydenckiego.

 

6) Ks. Józef Deharbe SI, Katechizm rzymsko-katolicki.

 

7) Ks. Jacek Tylka SI, Dogmatyka katolicka.

 

8) Ks. Michał Ignacy Wichert, Nauki katechizmowe o Składzie Apostolskim, Przykazaniach Boskich i Kościelnych, o Modlitwie Pańskiej i Sakramentach.

 

9) O. Jan Jakub Scheffmacher SI, Katechizm polemiczny czyli Wykład nauk wiary chrześcijańskiej przez zwolenników Lutra, Kalwina i innych z nimi spokrewnionych, zaprzeczanych lub przekształcanych.

 

10) Św. Augustyn Biskup, Doktor Kościoła, Pisma katechetyczne.

 

11) Św. Jan Chrzciciel de la Salle, Obowiązki chrześcijanina względem Boga. (Katechizm).

 

12) Ks. Konstanty Gawroński, Jasny i gruntowny wykład prawd wiary i moralności chrześcijańskiej.

 

13) Bp Konrad Martin, Katolicka nauka wiary.

 

14) Bp Konrad Martin, Katolicka nauka obyczajów.

 

15) Ks. Wiktor Cathrein SI, Katolicki pogląd na świat.

 

16) Piotr kardynał Gasparri, Katechizm katolicki.

 

(Przyp. red. Ultra montes).

 

( PDF )

  

© Ultra montes (www.ultramontes.pl)
Cracovia MMIV, Kraków 2004

POWRÓT DO STRONY GŁÓWNEJ: